Diensten

Ontwikkelprogramma "Samen Groeien"

Onze maatwerk ontwikkelprogramma's richten zich op professionals die zich willen aanpassen aan snel veranderende omgevingen. We leren de deelnemers succesvoller te handelen richting collega's, klanten, leveranciers e.d. door hen instrumenten in handen te geven waarmee zij hun eigen houding en gedrag beter begrijpen maar ook dat van een ander. Hoewel het gaat om "soft" skills is onze aanpak gericht op het behalen van "harde" resultaten.

Agile Organisaties

De transformatie van een "klassieke" hiërarchische organisatie naar een Agile organisatie kunnen we van start tot finish begeleiden. Hierbij gaan we incrementeel te werk, dat wil zeggen stap voor stap zoals dat past bij een Agile werkwijze. Uiteraard is het ook mogelijk om te ondersteunen bij een gedeeltelijke invoering of als er wordt overgestapt van een "waterval" aanpak naar bijvoorbeeld Scrum met uw IT afdeling.

Workshop "Kleur bekennen"

Tijdens de workshop "Kleur bekennen" behandelen we in een sneltreinvaart de theorie en toepasbaarheid van het persoonlijkheidsmodel DISC. Op interactieve wijze en met veel humor leren de deelnemers de basisbegrippen en kunnen ze het DISC model toepassen. Deze workshop is ook geschikt voor grote groepen. Tot slot kan de workshop ingezet worden om een team te analyseren qua samenstelling en hoe men effectiever kan samen werken.

Succesvolle (Agile) Teams

We hebben met uiteenlopende (management) teams gewerkt om ze te helpen succesvoller te worden. Onafhankelijk van de klantvraag stelt het door ons gebruikte model van Lencioni teams in staat om te focussen op de relevante onderwerpen. Dit kan gaan om het onderlinge vertrouwen, of juist focussen op de te behalen resultaten. Wat de behoefte ook is, we zijn in staat hier adeqaat op in te spelen.